Brytyjska Służba Zdrowia (NHS). Czy rzeczywiście jest darmowa?

Pomimo powszechnego dostępu do usług medycznych, w Wielkiej Brytanii jest wiele usług za które trzeba płacić. Poniżej zamieściliśmy informacje na temat jej usług, oraz informacje które mogą Ci się przydać.


BRYTYJSKA SŁUŻBA ZDROWIA

Podobnie jak w Polsce, w Wielkiej Brytanii dostęp do Państwowej Służby Zdrowia (National Health System) opłacany jest z podatków – czyli jest „bezpłatny”. Składki są niezależne od składek NIN, które przeznaczone są na zabezpieczenie socjalne.

Polacy mieszkający w UK na stałe, maja również dostęp do publicznych jednostek zdrowia.

NHS oferuje bezpłatną opiekę medyczną z wyłączeniem niektórych przypadków takich jak opieka dentystyczna, okulistyczna, oraz wypisywanie niektórych recept. Jako że Wielka Brytania składa się z krajów (takich jak Szkocja lub Walia), niekiedy posiadają one oddzielne regulacje.

Opieka medyczna w całej Wielkiej Brytanii prowadzona jest przez:

lekarzy rodzinnych (General Practitioner – w skrócie GP)

lekarzy podstawowej opieki okulistycznej

lekarzy podstawowej opieki stomatologicznej

– farmaceutów i apteki

– opiekę pozaszpitalną i szpitalną, świadczoną w każdym regionie.

BEZPŁATNA OPIEKA MEDYCZNA

Kto uprawniony jest do bezpłatnej opieki medycznej ?

Wszyscy obywatele Państw z którymi Wielka Brytania podpisała odpowiednie umowy dwustronne, oraz członków UE i Szwajcarii mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w UK. Leczenie dotyczy zakresu potrzeb wynikłych z wizyty w UK. Zasada ta dotyczy też osób ubiegających się o azyl, uchodźców, oraz osób posiadających pozwolenie na pracę.

Bezpłatne leczenie mogą otrzymać osoby które :

 • – legalnie przebywają w UK co najmniej 12 miesięcy i przyjechały w innych celach niż leczenie (warunek łączny)
 • – przybyły w celu osiedlenia się na stałe
 • – przyjechały do pracy, lub prowadzą działalność w UK
 • – podjęły studia, lub przebywają na kursie trwającym co najmniej 6 miesięcy

Ponadto uprawnione są też

 • – osoby pracujące na statkach zarejestrowanych w UK
 • – osoby pracujące na morzu na brytyjskich wodach terytorialnych
 • – wykonujące prace misyjne
 • – pracujące na zasadzie wolontariatu w dziedzinach opieki zdrowotnej, socjalnej lub podobnych

W jakich okolicznościach jesteśmy uprawnieni do bezpłatnej opieki medycznej ?

bezpłatną opiekę można otrzymać (niezależnie od tego kim się jest) w przypadkach nagłych:

 • – pogotowie ratunkowe, oddziały urazowe
 • – opieka u lekarza rodzinnego w przypadkach nagłych
 • – opieka poradni seksuologicznej
 • – leczenie niektórych chorób zakaźnych przenoszonych droga płciową

Ponadto wszyscy zarejestrowani w NHS mogą nieodpłatnie skorzystać z

 • – wizyty u lekarza rodzinnego (GP)
 • – leczenia szpitalnego (w tym zarówno przypadki nagłe, jak i te nie wymagające natychmiastowej pomocy)
 • – inne w zależności od sytuacji finansowej, oraz przyznanych ulg.

Pobyt krótki i czasowy w UK

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

Każde państwo członkowskie UE ustala własny zakres świadczeń medycznych związanych z ratowaniem zdrowia swoich obywateli. W przypadku pobytu tymczasowego za granicą, w określonych wypadkach przysługuje nam prawo do otrzymania opieki medycznej poza granicami naszego kraju. W takim przypadku, odpowiednie środki zostaną pokryte z naszych składek płaconych w Polsce. Pracownicy NHS udziela nam dokładnie takich samych świadczeń jak własnym obywatelom. Ważne jest, aby posiadać kartę EKUZ przy sobie, gdyż w niektórych przypadkach konieczne jest jej okazanie.

Poszczególne specjalizacje lekarskie, związane z nimi usługi i zabiegi posiadają oddzielne listy osób uprawnionych do ulg i bezpłatnej opieki lekarskiej w zależności od kraju w którym są one wykonywane. Szczegółową listę można znaleźć tutaj

W przypadku konieczności wizyty lekarskiej będziemy zobligowani do udowodnienia swojego statusu/ uprawnień. W przeciwnym razie lekarz przyjmie nas, ale koszty leczenia będziemy musieli pokryć sami. Zasadą jest, że przed leczeniem jesteśmy informowani o jego ewentualnych kosztach.

Najbezpieczniej jest przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii wykupić odpowiednie ubezpieczenie prywatne.

PŁATNA OPIEKA MEDYCZNA

Pomimo bezpłatnego dostępu do lekarza rodzinnego (GP), bardzo duża część usług jest płatna lub częściowo płatna. Występują też różnice w opłatach pomiędzy określonymi krajami.

– w przypadku lekarza rodzinnego (GP), pomimo iż wizyta jest darmowa, za wypisanie recept pobierana jest opłata. (z wyjątkiem Irlandii Północnej i Walii – gdzie wypisywane są bezpłatnie)

więcej o GP tutaj

– leczenie stomatologiczne – z reguły odpłatne, ale występują duże różnice w sposobach naliczania opłat pomiędzy poszczególnymi krajami

więcej o stomatologii tutaj

– leczenie okulistyczne

więcej o okulistach tutaj

W przeciwieństwie do Polski, w UK do zakupu potrzebować będziemy recepty do zakupu szkieł kontaktowych, dlatego jeśli nosisz soczewki, będziesz widzieć się częściej z tym specjalistą.

Anglia

 • NHS Direct: 0845 46 47;

 • www.nhs.uk – oficjalna strona NHS w Anglii;

 • Help With Health Costs – broszura Departamentu Zdrowia, w której znajdziesz m.in. informacje na temat uprawnień do darmowych leków na receptę w Anglii.

Irlandia Północna

 • Patient Information Services: 0845 762 64 28;

 • www.n-i.nhs.uk – Health & Social Care in Northern Ireland

 • www.nhssb.n-i.nhs.uk – Northern Health & Social Services Board

Szkocja

 • NHS 24: 08454 24 24 24;

 • www.nhs24.com –oficjalna strona NHS w Szkocji;

 • Help With Health Costs 2008/2009 – broszura, wydana przez szkocki rząd omawiająca pomoc w opłatach za leczenie.

Walia